شلوار جین بگ قد 106
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10427/
نام محصول : شلوار جین بگ قد 106
کد محصول : r107
شلولر بگ
ناموجود

سایز 30 خارجی:⁣⁣
دور کمر: 78 سانتی متر⁣
دور باسن: 90 س.م⁣
دور ران: 60 س.م⁣
فاق: 31 س.م⁣
⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31 خارجی:⁣⁣
دور کمر: 78 سانتی متر⁣
دور باسن: 100 س.م⁣
دور ران: 64 س.م⁣
فاق: 32 س.م⁣
⁣⁣
سایز 32 خارجی:⁣⁣
دور کمر: 78 سانتی متر⁣
دور باسن: 100 س.م⁣
دور ران: 64 س.م⁣
فاق: 32 س.م⁣
⁣⁣
سایز 33 خارجی:⁣⁣
دور کمر: 80 سانتی متر⁣
دور باسن: 104 س.م⁣
دور ران: 66 س.م⁣
فاق: 32 س.م⁣
⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود