شلوار بگ قد 95 کمر کشی
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10429/
نام محصول : شلوار بگ قد 95 کمر کشی
کد محصول : r108
شلوار بگ
ناموجود

قد شلوار 97 سانتیمتر

سایز 30:⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  90 سانتی متر⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران:  65 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 33 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 90 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 66 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 33 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 105 س.م⁣⁣
دور باسن: 110 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 70 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 33 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 110 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 110 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 70 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 33 س.م⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود