شلوار کتان مام فیت کمربند ثابت (پشت کمر کشی)⁣⁣⁣⁣
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10588/
نام محصول : شلوار کتان مام فیت کمربند ثابت (پشت کمر کشی)⁣⁣⁣⁣
کد محصول : r135
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣
قدکار:  100 سانتیمتر⁣ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: کتان⁣ آنزیم شور بدون آبرفت و رنگدهی⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 75 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 85 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 90 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 105 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 66 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 90 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 110 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 68 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 38 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود