شلوار کتان مام فیت کمربند ثابت (پشت کمر کشی)⁣⁣⁣⁣
شلوار کتان مام فیت کمربند ثابت (پشت کمر کشی)⁣⁣⁣⁣
تعداد تصاویر: 4
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/p/10588/
نام محصول : شلوار کتان مام فیت کمربند ثابت (پشت کمر کشی)⁣⁣⁣⁣
کد محصول : r135
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣
قدکار:  100 سانتیمتر⁣ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: کتان⁣ آنزیم شور بدون آبرفت و رنگدهی⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 75 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 85 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 90 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 105 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 66 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 90 س.م⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 110 س.م⁣⁣⁣⁣
دور ران: 68 س.م⁣⁣⁣⁣
فاق: 38 س.م⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
Loading...