شلوار مام جین جلوجیب
شلوار مام جین جلوجیب
تعداد تصاویر: 2
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/p/10632/
نام محصول : شلوار مام جین جلوجیب
کد محصول : r569
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 34 خارجی⁣ معادل 36 تا 46 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: ⁣94 س.م


⁣⁣⁣جنس پارچه: جین
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 88 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 55 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:   33 س.م⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 88 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 57 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 33 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن:  96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 59 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 35 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 63 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 65 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
Loading...