شلوار مام جین جلوجیب
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10632/
نام محصول : شلوار مام جین جلوجیب
کد محصول : r569
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 34 خارجی⁣ معادل 36 تا 46 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: ⁣94 س.م


⁣⁣⁣جنس پارچه: جین
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 88 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 55 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:   33 س.م⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 88 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 57 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 33 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن:  96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 59 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 35 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 63 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 65 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود