شلوار کتان جلو جیب (پشت کمر کشی)⁣⁣⁣⁣⁣
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10638/
نام محصول : شلوار کتان جلو جیب (پشت کمر کشی)⁣⁣⁣⁣⁣
کد محصول : r165
شلوار
ناموجود

سایز 36:
دور کمر: تا 60تا80 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن:100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 58 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 34 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 38:
دور کمر: تا 88 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 35 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 42:
دور کمر: تا 88 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 112 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 66 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 44:
دور کمر: تا 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 120 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 68 س.م⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 38 س.م⁣⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود