شلوار مام کتان پیله بنددار
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10665/
نام محصول : شلوار مام کتان پیله بنددار
کد محصول : r580
مانتو
ناموجود


رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

قدکار:⁣ بین 93 الی 96 

⁣⁣⁣جنس پارچه: کتان⁣
کمر کشی...پارچه غیر کشی⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 76 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:  34 س.م⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 83 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 34 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: تا 86 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن:  102 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 63 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 105 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 65 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود