شلوار مام بغل پاگن
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10678/
نام محصول : شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: 98 سانتیمتر⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: جین⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  72 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 56 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 35 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 74 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  74 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  82 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران:62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود