شلوار مام بغل پاگن
شلوار مام بغل پاگن
تعداد تصاویر: 3
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/p/10678/
نام محصول : شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: 98 سانتیمتر⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: جین⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  72 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 56 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 35 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 74 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  74 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 36 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  82 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران:62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣

محصولات مرتبط
Loading...