شلوار مام جین کمربندار زغالی
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10680/
نام محصول : شلوار مام جین کمربندار زغالی
کد محصول : r757
شلوار
ناموجود

سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: 96 سانتیمتر⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: جین⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  76سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 32س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 80 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 32س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  84 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 64 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 34س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  84 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران:68س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 34 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود