شلوار مام جین کمربندار زغالی
شلوار مام جین کمربندار زغالی
تعداد تصاویر: 2
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/p/10680/
نام محصول : شلوار مام جین کمربندار زغالی
کد محصول : r757
شلوار
ناموجود

سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: 96 سانتیمتر⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: جین⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  76سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 32س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 80 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 32س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  84 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 64 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 34س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  84 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران:68س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 34 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
Loading...