شلوار کتان بگ پاناما
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10688/
نام محصول : شلوار کتان بگ پاناما
کد محصول : r601
بگ
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: 
رنگ سبز و مشکی 103  سانتیمتر⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
رنگ کرم و استخونی 109 سانتی متر

⁣⁣⁣جنس پارچه: کتان بهاره 
**اسلاید آخر پست مربوط به اینکار را حتما ببینید**
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 81 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 94 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:   29 س.م
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 87 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 96 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 29 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  90 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 65 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 30 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  95 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 106 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 66 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 31 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود