شلوار مام جین کمر یقه
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10700/
نام محصول : شلوار مام جین کمر یقه
کد محصول : r590
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: ⁣92 س.م⁣

⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: جین⁣
کمر غیر کشی...پارچه غیر کشی
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36 تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  78سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 98 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 57 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:  29 س.م⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 38 تا 40 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 80 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 29 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 40تا42 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 84 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن:  106 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 30 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  86 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 109 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 30 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

سایز 34:⁣(حدودا معادل 42تا44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  90 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 110 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 64 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 30 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود