شلوار بگ جین کمر دورکش
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10730/
نام محصول : شلوار بگ جین کمر دورکش
کد محصول : r750
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  33 تا 38 خارجی⁣ معادل 42 تا 50 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: ⁣بین 110 سانت⁣ی متر
⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: جین  ⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣ (حدودا معادل 42  تا 44 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 84 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 102 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:  36 س.م⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 34:⁣ (حدودا معادل 44 تا 46 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 90 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 110 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 64 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 36:⁣ (حدودا معادل 46 الی 48 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  90 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 115 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 66 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 38:⁣(حدودا معادل 48 الی 50 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  94 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 120 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 68 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 38 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣دمپای شلوار در سایزهای مختلف از 48 الی 52
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود