شلوار بگ کتان پایین ریش
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/product/10747/
نام محصول : شلوار بگ کتان پایین ریش
کد محصول : r850
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  29 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: ⁣ حدود 104  سانت⁣ی متر⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: کتان خنک و تابستونه ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 29:⁣ 
دور کمر:  تا 70 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 92 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 68 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:  28 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 30:⁣ 
دور کمر: 70 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 98 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 54 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 29 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 31:⁣ 
دور کمر:  تا74 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 102 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 56 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 29 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣
دور کمر:  تا 76 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 31 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 33:⁣
دور کمر:  تا 84 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 104 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 60 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 31 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
شلوار جین واید ALF
کد محصول : r600
478,000تومان
شلوار مام مچ پاگن
کد محصول : r300
398,000تومان
شلوار کرپ گاواردین
کد محصول : r140
478,000تومان
شلوار کتان سه دکمه
کد محصول : r190
398,000تومان
شلواردجین کاغذی
کد محصول : r200
نا موجود
شلوار مام جین MO سایه دار
کد محصول : r700
نا موجود
شلوار کتان بگ کمر تریکو
کد محصول : r602
نا موجود
شلوار بگ کتان هاوانا
کد محصول : r500
نا موجود
شلوار مام کتان کمربند دار
کد محصول : r330
نا موجود
شلوار بگ کتان پاناما دورکش⁣
کد محصول : r250
نا موجود
شلوار مام بغل پاگن
کد محصول : r547
نا موجود
شلوار مام جین
کد محصول : r225
نا موجود